-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۵, سه‌شنبه

زلمی زابلی جاهل خودش را بی عزت کرد

زلمی زابلی قریب شصت ساله است. من که او را دیده ام فتوا می دهم که اگر شصت سال دیگر هم به عمرش اضافه شود، از شاخ جنگی های بدون دلیل و سرتمبه گی های بی حاصل گفتار موهن در برابر دیگران خسته نمی شود. این بنده خدا هنوز نمی داند که او ناف افغانستان نیست و عنان هیچ تغییر یا اصلاحاتی هم در دست وی نیست. پیش چشم دوربین بالای طرف مقابل دست بالا می کند و از قضا به شکل ناهنجاری و برای اولین بار با ضربات متقابل مدعی رو به رو شده و گیلاس شیشه ای دو بار بر فرقش کوبیده می شود. 
اولین تعرض از سوی یک نماینده مجلس اعیان که مستند ثبت شده، اگر درکشوری قانونمدار به دادستانی داده شود، سزای سنگین چند طرفه علیه وی در نظر گرفته شود؛ حالا کجاست قانون و دادستانی که از وی استجواب کند؟