-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۵, سه‌شنبه

تحلیل پیک نت؛ تشدید جنگ افغانستان به خاطر تشدید جنگ داخلی در پاکستان است

افغانستان را می خواهند گرفتار بلائی کنند عظیم تر از بلای حکومت طالبان بر این کشور. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اعلام کرده: بالگردهای ناشناس افراد داعش را با مدرن ترین تجهیزات جنگی از کشورهای غربی به سرعت به افغانستان منتقل می کنند و تاکنون ناتو در این باره سکوت کرده است. تا آن جا که روسیه ارزیابی کرده، شمار داعشی هائی که به افغانستان منتقل و در این کشور مستقر شده اند به 10 هزار نفر می رسد."

از خود افغانستان هم اطلاع میرسد که این فعل و انفعالات با آن که برای گسترش جنگی وحشیانه تر در افغانستان است اما هدف بالاتر راه اندازی جنگ داخلی و مذهبی در پاکستان است. اگر تاکنون پلاکستان تخته پرش جنگ در افغانستان بوده، حالا می خواهند افغانستان را تخته پرش جنگ داخلی در پاکستان کنند.