-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۶, پنجشنبه

افغانستان بار دیگر دعوای افسقالی جهان عرب را دارد

نگاه افغان ها به طرف مصیبت های دلگداز خود شان نیست؛ باز هم طبق معمول چشمان را به سوی دیگران است. خود شان دردریای خون و برهوت گرسنه گی زنده گی دارند اما از هر سو بیرق اسلام و بیت المقدس را به اهتزار درآورده اند. همه شان حاضر به جهاد فیس بوکی شده اند تا اسرائیل را فتح کنند. فراموش کرده اند که خود شان شش رقم فتح شده اند! فراموش کرده اند که جنگ چهل ساله افغانستان از خزانه حرمین شریفین تغذیه می شود که نسل های متوالی درافغانستان درفلاکت غوطه رور شاشند. برخی کتاب خوانده ها نیز طالب تر شده اند. بنده خدا، قبل از جذبه و ندبه برو تاریخ کهن و جنجالی بیت المقدس را بخوان و بعد سر در یخن خود فرو ببر که چنگ زدن به بر وپاچه بازیگران به خاطر بیت المقدس چقدر بر زنده گی تو سودمند است.