-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۸, شنبه

اطلاعیه امارت اسلامی تروریزم درباره بیت المقدس

دزد هم می گوید یا خدا، صاحب خانه هم. معلوم نیست که امت مسلمه از چه جنسی است!


امارت اسلامی تروریزم به روز پنجشنبه 16 قوس 96 در واکنش به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسراییل از سوی رییس جمهور آمریکا در بیانیه ای آورده است که "امارت اسلامی به رسمیت شناختن نخستین قبله مسلمانان یعنی بیت المقدس را بحیث پایتخت اسرایيل از سوی رئيس جمهور امریکا شدیدا نکوهش می کند و این عمل را گامی پر از تعصب علیه تمام امت اسلامی و دور از عقل می پندارد."

در بیانیه طالبان آمده است که این اقدام ترامپ دامن زدن به آتش جنگ در تمام جهان خصوصا خاورمیانه خواهد بود. ترامپ با اینکار خود واضح ساخت که امریکا در تمام مشکلات مسلمانان که از دهه ها امت اسلامی را به رنج آورده، کشورها را اشغال کرده، مسلمانان را قتل عام کرده و سعی از بین بردن ارزش های اسلامی را دارد، مستقیما دخیل است.

امارت اسلامی از همه کشورها و ملت های مسلمان می خواهد که حمایت خود را از بیت المقدس اعلام نمایند و با مبارزه ملت مظلوم فلسطین عملا کمک کنند. بیانیه افزوده است که اگر جهان اسلام دربین خود دست برادری ندهد و با اتفاق بخاطر حل معضلات خود اقدام نکند، دسیسه های دشمنان اسلام را درک ننمایند و بازهم فرصت ها را ضایع کند بدور نخواهد بود که از طرف قوت های استکباری ارزش های اسلامی بيشتر پایمال خواهد شد و موجودیت مسلمانان در مخاطره قرار خواهد گرفت.