-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۳۰, پنجشنبه

جنگ افغانستان ازمرزهای سرنوشت فراتر می رود

ماری اسکوف لوند از نظامیان سابق امریکا که سال ها در جنگ افغانستان حضور داشته در نشریه Task and Purpose نوشته است که اوضاع درافغانستان امروز از گستره سرنوشت این کشور فراتر رفته است.
ماریا اسکوف لوند که این بار پس از هشت سال درنقش یک روزنامه نگار به کابل آمده است، چنین می نویسد:
از زمان مداخله امریکا درافغانستان این کشور پیوسته به یک شطرنج جغرافیایی مبدل شده است که شماری از بازیگران منطقه ای و بین المللی درگیر یک نبرد به مراتب گسترده تر با یکدیگر شده اند. درحال حاضر سرنوشت افغانستان نه فقط برای ما بلکه در سطح شرکای ناتو نیز به مجموعه ای کاملن تازه ای از مفاهیم سیاسی و راهبردی در سطح جهان شباهت یافته است که فراتر از حدود سرنوشت این کشور است.