-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۵, چهارشنبه

تذکر دو باره به رفیق سپوتنیک

یک برگه ای انترنتی به رنگ نارنجی که سپوتنیک افغانستان نام دارد، خبر ترجمه شده روزنامه واشنگتن پست از سوی «گزارشنامه افغانستان» در باره «ملیشه سازی جدید» درافغانستان را بدون ذکر منبعی که مطلب از آن برداشته شده، تحت نام « به گزارش سپوتنیک» انتشار داده است. قبلاً نیز کارکنان سپوتنیک دست کم دریک مورد قواعد روزنامه نگاری را نادیده گرفته بودند. بدین ترتیب، باردیگر تذکر مکرر داده شد.
رزاق مآمون