-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۸, شنبه

کمپنی بلک واتردنبال معادن افغانستان است

ایشیا تایمز گزارش کرد که اریک پرینس رئیس سابق کمپنی امنیتی امریکایی برنامه ای را برای استخراج معادن افغانستان طرح کرده است. خصوصی سازی فعالیت های نظامی امریکا و حمایت لوژستیکی و انتقالاتی در استخراج معادن درافغانستان از طرح های پرنس است.