-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۷, جمعه

از پول عرب تباه شده اند؛ اکنون به شمشیر یک تباهی داوطلبانه دیگر بوسه می زنند

گلوپاره کردن های افغان های مسلمان به خاطر بازی سیاسی بر سر بیت المقدس برای من نا امید کننده بود. آن ها خبر ندارند که در زمان جهاد، اسرائیل وموساد چقدر برای پیروزی جهاد بذل مساعی کردند. این مردم هیچ نیاموزند زهیچ آموزگار.  سرنوشت شان از پول سعودی و شیخ های خلیج تباه و برباد شده اما بازهم جنون جهاد و حتی انتحاری به سرشان زده است. درحالی که از دست انتحاری ها آب درگلوی شان گرم نمی شود. گلبدین  و سیاف، افغانستان را خوب پخته «آزاد!!» کرده اند و حال نوبت به بیت المقدس رسیده است.