-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۷, چهارشنبه

سفیرافغانستان با 13 تن از اهل وبیت پناهنده شد

عبيدالله عبيد سفير افغانستان در هالند با سيزده تن از اعضای فاميل خود وظيفه را ترك كرده و به يكى از كشورهاى اروپايى پناهنده شده است.

عبيدالله عبيد قبلا به حيث سفير در تهران و وزير تحصيلات عالی و رييس فاكولته طب كابل ايفاى وظيفه كرده بود.

از وزارت خارجه خبر مي رسد كه تعداد زياد ديپلومات ها قصد برگشت به كابل را ندارند و مصروف كشيدن نقشه فرار و پناهندگى مي باشند.