-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۱, دوشنبه

ولی مسعود: حکومت گرفتار یک بن بست است

احمدولی مسعود در برنامه «تحول» در خصوص صحبت های عطانور و انتقادهایش گفت: صحبت هایی که از استادعطا محمدنور شنیدیم، فقط صحبت های او نیست صحبت های آحاد ملت افغانستان است. هر کس شیوه خود را دارد. عطانور طوری اعتراضات خود را بیان کرد، قندهار طور دیگری بیان کرد، حوزه جنوب غرب طور دیگری بیان کرد، کابل طوری دیگری و جنرال دوستم طور دیگری بیان کرده است. یعنی آحاد ملت افغانستان بر سر حکومت اعتراض دارند. 
وی،حکومت را گرفتار در بن بست ها می داند و می گوید: با وجود این اعتراضاتی که شده ممکن است کسانی در داخل حکومت باشند که اینها را نیروهایی سیاسی و جنگ سالار قلمداد کنند. اما بررسی گزارش های اخیر نشان می دهد که هشتاد درصد مردم از حکومت ناراضی هستند. این حکومت قطعا نمی تواند که خدماتی را انجام دهد. خودش هم نمی تواند که از درون بن بستی که در آن گرفتار است نجات پیدا کند. اعتراضاتی که عطامحمدنور داشته است فقط اعتراضات خودش تنها نیست. بلکه اعتراضات همه مردم افغانستان نسبت به حکومت است. وقتی این اعتراض ها را از سراسر افغانستان جمع کنیم، یک سلاح ملی بر حکومتی می شود که در سه و نیم سال گذشته نه تنها نتوانسته است که این کشور را از این بحران بیرون بکشد، بلکه سه و نیم سال شده است که به هیچ و پوچ گذشته است.