-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

صدای شکست درکاخ سفید به گوش همه رسیده است


دل ودماغ من پیوسته برمن نهیب میزند که لنگراندازی رسانه ای امریکا بر پاکستان بر جریان واقعی بحران افغانستان منطبق نیست. دروغ است، یک نمایش است و با گذشت چند هفته آب به همان مجرایی می رود که درچهل سال گذشته رفته است. تنها پدیده ای که درین درگیری تازه می نماید، بالا رفتن گراف ترس واضطراب در میان مقامات امریکایی از شکست پیش رس در حوزه افغانستان است. امریکا فرصت ها را از دست داده و هرگز توان غلبه یا سرکوب پاکستان، روسیه، طالبان و جبهه ضد طالب- داعش را ندارد. ظهور قدرت های جدید در حوزه افغانستان امریکا را مجبور خواهد کرد که یا منطقه را ترک کند یا به سازش وتقسیم جدید منطقه راضی شود.