-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲, دوشنبه

نماینده مجلس ایران: در سقوط قرار داریم

به گزارش فارس، احمد توکلی گفت: هر کسی که غیرت دینی دارد باید نسبت به این مسئله حساس باشد و کوتاه نیاید. اگر در برابر فساد مقاومت نکنیم، شکست می‌خوریم. من بارها این را گفته‌ام که اگر خودمان را اصلاح نکنیم، حتما سقوط خواهیم کرد.
پیش بینی یک مقام آمریکايی از فروپاشی نظام

هفتۀ نامۀ فرانسوی "لوپوئن" به مناسبت ناآرامی های جاری در ایران با "ادوارد لوتواک" موّرخ آمریکایی و عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در دورۀ ریاست جمهوری رونالد ریگان گفتگویی انجام داده است که در آن مورخ آمریکایی "ورشکستگی" رژیم اسلامی ایران را اجتناب ناپذیر دانسته است.