-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۴, چهارشنبه

طومار خلیلزاد شسته شده/ دفع بلا نمی کند

دکترخلیلزاد به حساب خودش درامور چانه زنی با «جنگ سالاران» افغانستان تجربه دارد وخیلی عرق ریخته تا مایک پنس یا شعبات افغانستان دروزارت خارجه خرج وبرچ برایش تدارک دیده تا بیاید گند وزباله غنی- عبدالله را به طریقی که منافع ایالات متحده حفظ گردد،‌ کمتر یا جاروب کند.
اما سال های وایسرایی خلیلزاد دیگر تمام شده و هرگز مجال تکرار ندارد. اوضاع عوض شده و او فقط می تواند چند دوره مهمانی سر مهمانی برود و با رفقای قدیمش- یونس قانونی، عبدالله و اتمر اختلاط کند. غیرازین هر طوماری که بپیچد به جان هیچ کسی کار نمی کند. اشتباهات فهیم، قانونی و عبدالله درجیب عطا نور است. آن زمان گذشت که عبدالله پیش خلیلزاد، فهیم را به عنوان یک تهدید علیه صلح وثبات معرفی می کرد، قانونی هردو را می کوبید که من بانی توافق بن هستم. خود فهیم به خلیلزاد ضیافت ها می داد و از «جنرال صاحب» مک نیل به «داکترصاحب» خلیلزاد قصه می گفت و هر چند لحظه یک مشت پسته یا بادام از بشقاب روی میز برمی داشت و کیف می کرد.