-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۸, یکشنبه

حاشیه نویسی مغرضانه خلیلزاد

خلیلزاد یک یادداشت سفاهت آمیز در یوتیوب خود منتشر کرده و گفته است که حملات تروریستی برکابل حاصل تقابل میان ارگ و بلخ است.
هزاران عملیات انتحاری، انفجارات و سربریدن ها دست کم در هفده سال اخیر آن هم درحضور نیروهای بین المللی به خاطر چه بود؟
قتل عام قول اردوی شاهین، مادر انفجارات در چهار راهی زنبق و صد ها دوزخ دیگر که از سوی طالبان مورد حمایت پاکستان و امریکا در کشور انجام داده شد آن هم به خاطر ندای حق طلبانه عطا محمد نور بود؟