-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۵, جمعه

اگر می خواهی کسی را بشناسی

اگر می خواهی کسی را به خوبی بشناسی، ببین او چه می کند و بعد تحقیق کن چه چیز او را بدان کار واداشته است؛ یعنی علت و مسبب اصلی آن کار چیست؛ و سپس دقت که او با چه چیزها خوشحال و شاد می شود. آیا با این تحقیقات حقیقت آن شخص برای تو پنهان می ماند؟ نه! هرگز حقیقت ان شخص برای تو پنهان نمی ماند.
کتاب مکالمات، اثر کنفوسیوس، صفجه 110، ترجمه کاظم زاده ایرانشهر