-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲, دوشنبه

عطا محمد نور: من ترس را هرگز نمی شناسم. یا اصلاحات، یا حکومت مؤقت یا گفتمان بزرگ و سراسری. با در نظرداشت تمام اشتباهات گذشته در انتخابات،  این بار نباید رأی ما را کسی دزدی کند. انگشتان ما برای کسی ارغوانی نشود که ما را فریب دهد.
اشاره: مسعود بزرگ زمانی به من گفت نام ترس را نگیر، ترس را بکشید!