-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۶, جمعه

آیا امریکا با عصای انگلیس وپاکستان به حریم مرگ ( افغانستان) رهنمایی شد؟


به گزارش انترست، دونالد رامسفیلد وزیر دفاع در دولت جورج بوش پسر، دو ماه بعد از شروع حملات نظامی امریکا درافغانستان هنوز نمی دانست که مردم در افغانستان با چه زبانی سخن می گویند. او از همکاران خود خواسته بود تا درباره زبان مردم و میزان درصدی جماعت های مردم درین کشور گزارشی برایش آماده کنند. این مسآله زمانی آشکار شد که اداره بایگانی ملی امریکا مجموعه آگهی های کتبی در باره رامسفیلد را منتشر کرد. 
یادداشت درمورد «زبان ها» بخشی از مکاتیب تقریبن 900 صفحه ای مربوط به رامسفیلد است که منتشر شده است.