-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۵, جمعه

فقدان حافظه سیاسی بسیار وحشت ناک است

دکترعبدالله فراموش کرده که همین گروپ درجریان مبارزات انتخاباتی بالایش حمله انتحاری را سازمان دادند. فراموش کرد که در عملیات کشتار دسته جمعی بر تپه بادام باغ، همه چیز به طور کارتمام افغانیزه شده بود، اما دیده شد که تسلیم سازمان دهنده گانی شد که  فقط مرگ ترسیم می کنند. آن هم چه تسلیمی! سخت ارزان، اما بی دوام. این آقا ظاهرن از عواقب از دست دادن حمایت کامل مردمی واهمه ای ندارد. درد و گزنده گی این موقعیت زمانی برایش معلوم می شود که دوره چکر زدن ها خاتمه یابد و استعمال وی دو باره در دستور کار نباشد.