-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۳, سه‌شنبه

واشنگتن پست: ضربات هوایی برطالب «تغییرخیالی» است

 امریکا بازی قدیمی را ادامه می دهد.

روزنامه واشنگتن پست استراتیژی جدید دونالد ترمپ در افغانستان را حرکتی دیگر در خط همان بازی قدیمی تعریف کرده است. گفته می شود استراتیژی جدید باعث تغییر بازی درافغانستان خواهد شد.  مگرتوسعه ضربات هوایی بر طالبان یک تغییر خیالی است.  تغییرپالسی امریکا علی الظاهر به طالبان اشاره می دهد که امریکا درافغانستان باقی می ماند اما بازی همچنان به شیوه سابق باقی مانده است.