-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۷, شنبه

ما برنده جنگ افغانستان نخواهیم بود چون که نمی دانیم چرا آن جا هستیم.


عنوان بالا از نیویورک تایمز است که مقاله ای را در باره افغانستان انتشار داده است.

 به حواله یک بررسی که در زمان جورج بوش در سال ۲۰۰۸ انجام شد آمده بود که « امریکا افغانستان را را از دست نمی دهد، مگر پیروز هم نمی شود و به اندازه کافی خوب نیست.». دولت ترمپ درماه اگست اوضاع جنگ افغانستان را دو باره بازنگری کرد. علل جنگ از نظر مشاوران ترمپ،  تریاک، فساد، فرقه های قومی و مضاف برهمه، حمایت پاکستان از طالبان و دادن پناه گاه های مخفی نیرومند از طریق شبکه های جاسوسی به آن ها است.
نیویورک تایمز سپس این پرسش را به میان می آورد که چرا این معضل این قدر جدی شده است؟ چرا امریکا نتوانست پاکستان را به عنوان یک متحدی که میلیارد های دالر از امریکا دریافت کرده است، وادار کند که از حمایت طالبان دست بردارد؟
یک دلیل بنیادی که اهداف امریکا همچنان متضاد، توهم آمیز و آشفته باقی مانده این است که از جورج بوش تا ترمپ به این سوال های اساسی که ما چرا درافغانستان هستیم؟  این همه قربانی های ما چه توجیهی دارند و چه وقت این جنگ خاتمه خواهد یافت؟ غالبا پاسخ های پیچیده و ناقص داده اند که افکارعمومی را قانع نکرده است.