-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۵, جمعه

مسعود وربانی طرح ما را درتاجیکستان با شکست رو به رو کردند

تکه ای از کتاب «غوغایی بربام جهان»، نویسنده، کارگزار ارشد القاعده مصطفی حامد، صفحه 608، دولت هایی که پس از نجیب الله به روی کار آمدند و رهبران احزاب افغانی رهبری آن را برعهده داشتند؛ به ویژه دولت کنونی که رهبری آن را ربانی به عهده دارد و سیاف نیز او را یاری می کند؛ تلاش زیادی کردند تا حرکت های جهادی در ماوراءالنهر به ویژه تاجیکستان را در نطفه خنثی کنند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که رهبر جنبش اسلامی این کشور است و درآغاز کشتار مسلمانان توسط کمونیست ها و مهاجرت مسلمانان به افغانستان درسال 1992 اعلام جهاد داد، نیز با دولت های افغانی همکاری کرده اند. 
بدین سان، تلاش های مجاهدان عرب در انتقال تجربه جهادی خود به ماوراءالنهر با شکست رو به رو شد و نهضت اسلامی به آرام کردن اوضاع پرداخت. آنان درسال 1994 طرحی را که ما سعی کردیم براساس آن یک نیروی آموزش دیدۀ جهادی و مسلح را در تاجیکستان تشکیل دهیم متوقف ساختند. سید عبدالله نوری رهبری نهضت اسلامی تاجکستان زیر فشار مسعود و ربانی و سیاف با تشکیل چنین نیرویی که می توانست نقش نیروی مرکزی منطقه را ایفا کند، مخالفت کرد.