-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۰, چهارشنبه

نفرت از داکتر عبدالله

براي اثبات دروغ هاي عبدالله اين نوشته ي استاد فهيم ثابت؛ ماستر علوم سياسي و كارمند پشين اداره ي تذكره هاي الكترونيكي را بخوانيد:
خبري منتشر گرديده كه گويا رياست اجرائيه مانع توزيع تذكره الكترونيكي شده است.
خبر متذكره دروغ محض است.
رياست اجرائيه ناتوان تر از آنست كه شما فكر ميكنيد!

در سال ٢٠١٥ يك هيئتي از جانب اداره توزيع تذكره الكترونيك به شمول خودم نزد عبدالله رفتيم تا از وي در حصه آغاز اين روند ملي كمك بخواهيم.
دوستان حاضر در مجلس همه صحبت كردند تا فرصت براي من رسيد.
من از داكتر عبدالله پرسيدم: "داكتر صاحب، ميليون ها شهروند افغانستان از سراسر كشور به شما راي دادند، به اين اميد كه بتوانيد از حق آنها پاسداري كنيد. تذكره الكترونيك، ابتدايي ترين حق شان است كه بايد برايشان توزيع شود، اگر رييس جمهور نميخواهد تذكره بگيرد به خودشان مربوط ميشود، شما بياييد و اين روند را آغاز كنيد!
داكتر عبدالله خطاب به من گفت: " برادر! من در حد يك رييس اجرائيه هستم، من بدون اجازه رييس جمهور هيچ كاري كرده نميتوانم، برويد نزد رييس جمهور! او همه كاره است و اگر رياست جمهوري قبول كرد ما مشكل نداريم".

نوت: از همان روز نسبت به اين دلقك نفرت دارم و ازينكه در دو دور انتخابات به او راي داده ام به شدت عذاب وجدان ميكشم. 
برگرفته از رخنامه ی نصرت اقبال

درد خودم: من از بازی داکتر عبدالله با ما در کمیسیون اعزاز و به خاکسپاری امیر حبیب الله خادم دین رسول الله و یارانش و نشان دادن بی خاصیتی و پشت کردن نسبت به خواست برحق مردم و ما جوانان او را یک دلقک بی همت یافتم و فهمیدم که او دیگر به درد نمیخورد و از همان زمان از او نفرت دارم، رای و زحمات فریاد های مان را در جنبش ضد تقلب برایش نمی بخشم.
"فرزاد"