-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲, دوشنبه

چرا کوماندوهای بگرام به مزارشریف حمله نکردند؟امریکا باید با مردم افغانستان آتش بس کند.


قرارگزارش های غیررسانه ای، اما تصدیق شده از سوی گروه تماس خاص با فرماندهی قوای خارجی، چندی پیش همه آماده گی های نظامی به هدف شکستاندن مقاومت بلخ آماده شده بود.

قوای خارجی بر اساس خواهش غنی و عبدالله یک عملیات برق آسا را علیه مقاومت بلخ پلان کرده بودند. یک قطعه واکنش سریع دربگرام آماده عمل بود و اداره نظارتی فرودگاه مزارشریف نیز از قوای آلمانی به واحد واکنش سریع امریکایی تحویل داده شده بود. علاوتا برخی گروه های متفرقه شامل انتحاری های مهمان درکابل، و استقرار چند جنگ ابزارپیشرفته سنگین در قول اردوی شاهین مشمول برنامه اشغال نظامی حکومت بلخ بود.
این اطلاعات را شمس الدین خان از منابع اول گرفته است.

فرماندهان امریکایی درین مورد حضوراً به هیات مذاکره کننده جمیعت و سپس غیر مستقیم به رهبری مقاومت دربلخ طور تهدید آمیز اطلاع داده بودند. نفرات مذاکره کننده ارگ هم مستقیم التیماتوم داده بودند. اما نتیجه ای که ازین مانور شاهد بودند هم برای ارگ و هم برای هیات دولتی شوک آور بود.


هیات جمیعت درکمال خونسردی به اطلاع نظامیگران رسانیده بود که خوب حالا که پلان تان غیرقابل تعدیل است، بهتراست آن را تطبیق کنید سپس اگربرای مذاکره گنجایشی باقی مانده بود مذاکرات را ادامه می دهیم.


 حکومت بلخ در پاسخ به این تهدید با اراده ای مضاعف و قاطع تر موضع خود را تشریح کرد که سخنرانی های پیاپی عطانور همه را در بهت فرو برد.

امریکایی ها که در اول نسبت به تشویق های غنی- عبدالله به گزینه نظامی خوشبین بودند و به خیال این که بعد از طالبان همه از جنگنده های بی ۵۲ می ترسند، فوری به خطای محاسبه شان پی بردند. آن ها باید تاریخ زنده جنگ افغانستان برای بقا را که زیاد کهنه هم نشده مطالعه کنند.


از همین بگرام یک زمانی ۳۰۰ طیاره برمی خاست و پنجشیر و شمال را می زد. صدها طیاره شوروی قادر نشد حتی شاهراه حیرتان- کابل را مامون سازد. مقاومت مردم افغانستان هیچ گاه نه از زمین ونه از آسمان نابود نمی شود. نگاه ما به عنوان ساکنان این خطه نسبت به امریکا و اروپا درجنگ افغانستان تجربی تر است.


 توازن امنیتی و سیاسی را به دست خود تان از بین نبرید. تصمیم بگیرید تا با رهبری مقاومت در بلخ دررابطه به تامین امنیت درافغانستان و تامین امنیت برای خود تان داخل تماس و یک جور آمد شوید.