-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۵, پنجشنبه

هشداراز بازگشت لجام گسیخته اعتراضات درسراسر ایران

حجاریان: اعتراضات با شدت بیشتر باز می‌گردند.

بحت عبور از روحانی و عبور از نظام، همچنان موضوع مورد بحث رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و محافل سیاسی است. سعید حجاریان در یادداشتی در شماره روز چهارشنبه، سوم بهمن، روزنامه اعتماد ریشه‌ها و تبعات گزاره "عبور از روحانی" را بررسی کرده است. او پیامد این شعار را "عبور از جمهوری اسلامی" می‌داند.
حجاریان نوشت:‌ عبور از روحانی یعنی گذر از دولت و رسیدن به حاکمیت و اصل نظام و در آخر عبور از جمهوری اسلامی.
وی در مورد اعتراضات اخیر نیز نوشت: رخداد دی ماه 96 جامع بود و یک باره شعله گرفت و شعارهای معترضان حول تمامیت نظام بود. روحانی در چنین وضعیتی و در حالی که آماج حملات رقیب است باید سه سال دیگر در پاستور بماند. سه سالی که دستخوش اعتراضات پی‌درپی خواهد بود. اعتراضاتی که مانند موج دریا عقب می‌روند و با شدت بیشتر باز می‌گردند.