-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۴, یکشنبه

دلیل این نوشته کم وبیش قابل درک است اما متعاقباً ایستادن نویسنده در حمایت کامل از غنی- عبدالله را که درحمایت وحفاظت کامل از ستون پنجم ودشمن قرار داشته و درجهت حذف دیگران و راه اندازی عمدی جنگ قومی علیه اصلاح طلبان ایستاده اند؛ درک نکردم.

نوشته امرالله «صالح»

آقای سید حامد گیلانی گفته است که او با طرفداری علنی از پاکستان - یعنی طرفداری از قتل عام مردم ما از کسی نمی ترسد. او راست گفته است. اگر او میدانست که اراده قوی به خاطر مهار و نابود سازی ستون پنجم در حکومت وجود دارد هرگز چنین بی باک و بی هراس بر خون شهدا و معلولیت فرزندان این خاک توهین نمی کرد. 

آقای گیلانی در اظهار نظر های خویش بیشتر مانند آمر یک مفرزه اطلاعاتی پاکستان عمل میکند اما واکنش دولت در برابر حرف های او نشاندهنده نهایت بیچاره گی و سردرگمی را نشان میدهد. دولت گفته است که این حرف ها بی خبری اقای گیلانی را نشان میدهد. نخیر. صد نخیر. شما به خود و به مردم توهین میکنید. او خوب اطلاع دارد و بیشتر از شما اطلاع دارد. او از گسست های درون شما، سیاست تضرع شما، تخیل های شما، توهم شما و امید های کاذب شما برای معامله بزرگ با دشمن آگاه است و از همین رو از شما هیچ نمی هراسد و در روز روشن به روی تان پرخاش میکند و بعد میرود دنبال چانه زنی برای گرفتن امتیاز بیشتر از پاکستان.

 حکومت مدت هاست که این چنین داستان ها را دست کم و نادیده می گیرد و امید می برند که فراموش شود. تا آن جا که من معلومات دارم این فضا تاثیر مستقیم بر وضعیت نیرو های مسلح کشور گذاشته است و ابهام در اهداف و سیاست صفوف آنها را گسسته و سطح جذب را به حداقل پایین آورده است. از یکسو مهره های نفوذی و اطلاعاتی فضا را مدروک می سازند ، از سوی دیگر تروریستان بدون عذر خواهی عفو میگردند ، طرف دیگر تنش قومی هر روز بیشتر شعله ور میشود ، جای دیگر علنی حاکمیت سیاسی و دولتی منقسم شده است ، یکی از مشهور ترین جاسوسان پاکستان معاون مقرر میشود ...... این دموکراسی نیست. به هیچ صورت دموکراسی نیست. دموکراسی معنی هرج و مرج و فروپاشی آشکار را نمیگویند. من یقین دارم این تبصره کوتاه مرا آنهایی که وظیفه دارند دنبال خرده جاسوسان بگردند نیز میخوانند. پس از مطالعه این تبصره چه فکر خواهند کرد که دنبال چه میگردند و چرا میگردند و چرا باید بگردند و یا این که اگر دنبال خرده جاسوس اند بهتر است دریافت های خود را با خود حفظ کنند یا با حلقه های وطن پرست بیرون نظام در میان بگذارند. یعنی این فضا زمینه ساز کنشگران غیر دولتی و پوسیدن نهاد هاست که به هیچ صورت به نفع افغانستان نیست. اقدام کنید و آبروی تان را بیشتر نریزید.