-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۱, پنجشنبه

آوازه است که قبل از ایجاد حکومت موازی در بلخ از سوی ارگ، تصفیه قطعات قول اردوی شاهین شروع شده است. همزمان با ورود سران اردو به فرماندهی شاهین، شاه شجاع بلخی ( داوود نام) نیز به قرارگاه جنگی شاهین منتقل شده است.