-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۴, چهارشنبه

شاه امان الله این ساختمان سفارت را خریده بود
بازسازی سفارت افغانستان حدود یازده میلیون پوند


به گزارش مجله معماری چاپ لندن، حکومت افغانستان درنظر دارد تا عمارت پنج طبقه ای سفارت قدیمی افغانستان درلندن را با هزینه هفت الی یازده میلیون پوند بازسازی و نوسازی کند. مکان این سفارت به دروازه ۱۳ شاهزاده مشهور است که درزمان شاه امان الله شش سال بعد از اعلام استقلال کشور خریداری شده بود. پروژه بازسازی  تا سال ۲۰۲۰ به پایان خواهد رسید. درین مدت سامانه تهویه هوای ساختمان که درسال ۱۸۴۸ میلادی ساخته شده به شکل عصری بازسازی می شود. همچنین برعلاوه نوسازی دفاتر، تالار پذیرش، آپارتمان سفیر، یک منطقه زیرزمین کنسولی و یک آپارتمان اضافی نیز اعمار خواهد شد.