-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۴, چهارشنبه

هشداردی نیشن از درگیری احتمالی نظامی امریکا و پاکستان

روزنامه دی نیشن پاکستان در مورد یک درگیری نظامی بین امریکا و پاکستان هشدار داده است.

این روزنامه به امریکا توصیه کرده است که باید پیشنهادات پاکستان را قبول کند. خواست پاکستان این است که امریکا باید اطلاعات دقیق و هوشمندانه در مورد پناه گاه های امن تروریست ها ارایه کند تا پاکستان علیه آن اقدام کند.  علاوه برآن عملیات نظامی و مبادله اطلاعات هم آهنگ بین دو طرف درامتداد مرزها به وجود آید.  دی نیشن نسبت به هرگونه ورود چکمه های سربازان خارجی به قلمرو پاکستان هشدار داده و گفته است که هرگاه امریکا به چنین کاری اقدام ورزد و مورد حمله متقابل از سوی نیروهای پاکستانی قرار گیرند و تلفاتی به بار آید آن گاه تمام منطقه در موجی از آتش فرو خواهد رفت. نویسنده پاکستانی پای چین را قصدی به میدان کشیده می نگارد:
اگر درین جریان برخی از نظامیان یا شهروندان چینی تلف شوند پی آمد های جدی و درازمدت به بار خواهد آمد.  سپس نویسنده می افزاید که امریکا برای دور نگهداشتن چین از یک رویارویی نظامی با دقت تلاش خواهد کرد که چنین وضعیتی پیش نیاید.