-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۳, چهارشنبه

خطرعقب نشینی وباخت سیاسی جمیعت منتفی نیست

یک نگاه به ترکیب هیات مذاکره کننده جمیعت با گذشته گرایان ارگ نشان می دهد که هرگاه جناب دکترمهدی (شخصیتی مجهز با دیدگاه ها و آموزه های دقیق ) درکارمدیریت وجمع بندی اولویت ها در اقلیت بیفتد و جاذبه وعده ووعید و مجموعه مشوق های درجه سه به هیات داده شود، امکان عقب نشینی از مطالبات اساسی وتاریخی دربرابر هیات ارگ وجود دارد.
جمیعت درتعامل وچانه زنی سیاسی پیشینه درخشان ندارد و به شکل مجمع الجزایر جدا از هم معامله کرده است.
شاید هم چنین اتفاقی نیفتد زیرا افکارعمومی به چیزی کمتر از عدالت دایمی وسراسری قانع نیست. استاد عطا جمیعت را از حالت متروکه بیرون آورده و حیات وفرصت دوباره داده است. شکست سیاسی می تواند اوضاع را دو باره پیچیده کند.