-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

روزنامه دیلی تایمز پاکستانی نوشته است که نظر به تصمیم دولت پاکستان مدت اقامت پناهنده گان افغان در پاکستان به مدت یک ماه دیگر تمدید شده و از آن پس باید به کشور شان بروند اما شماری از مهاجران مایل به رفتن به کشور شان نیستند زیرا درآن جا فعالیت های تروریستی درحال افزایش است!