-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۰, سه‌شنبه

انصراف فیل هیولا اندام از گذاره با مگس!

 
 
ترجمه سخن ترمپ: جنایت طالبان بعد از هفده سال «وحشتناک» است؛ قبل از آن وحشتناک مثبت بود.
 

 
دونالد ترمپ مذاکره با طالبان را رد کرد با این ادعا که جنایت اخیر شان درکابل بسیار وحشتناک بود.

مذاکره گفتن های امریکا با طالبان از اول مسخره بود و به این شباهت داشت که یک فیل درشت اندام خشمگین محتاج تفاهم با مگس کوچک زهری باشد که خودش اجازه داده است از دل توده گنداب مرطوب منطقه نطفه بزند و مدعیان را بگزد.

انصراف ازمذاکره با طالبان معنی اش این است که امریکا دم نقد حاضر به دادن امتیاز به پاکستان و روسیه نیست. به ایران که هیچ. اما نکته غم انگیز در سخنان این شخص آن است که افاده می دهد که جنایت اخیر طالبان «وحشتناک» است، بدین معنی که جنایات آنان تا زمانی که به اثر تصمیم پاکستان از پروتوکول پاکستان- امریکا خارج نشده بودند، چندان وحشتناک نبود یا وحشتناک مثبت بود!
چه چیزی در راه است؟

روشن است که مخاطب سخنان ترمپ نه مردم افغانستان بلکه مالیه دهنده گان امریکا است که در تامین مالی مخارج بازی سیاستگران جمهوری خواه در خارج از مرز ها اوقات تلخی و سوال و جواب زیاد نکنند.

انصراف امریکا ازمذاکره با طالب می رساند که وضعیت امریکا درین منطقه از سوی دشمنان امریکا زیر تهدید جدی قرار گرفته است. آن ها تصمیم خود را گرفته اند که چه کنند. پرسش این است که امریکای دونالد ترمپ چی خواهد کرد؟