-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۰, سه‌شنبه

موتر امبولانس از پاکستان آورده شده بود؟

حملات انتحاری پی هم، وجود مراکز امن هراس افکنان در کابل را ثابت کرده است.

معاون دوم مجلس سنا در واکنش به حملات پی هم انتحاری در کابل توسط افراد مجهز و آگاه به مناطق امنیتی می گوید که برخی افراد در نهادهای امنیتی در جابجایی، تجهیز و راهنمای انتحاری ها در کابل نقش دارند.

صدیقی بیان کرده است که برای انتحاری ها در پایتخت حویلی ها و دفاتر تهیه شده است و آنان در دفاترشان تمویل و تجهیز شده و راهنمایی می گیرند.

پیش از این نیز بارها از سوی آگاهان سیاسی و نظامی کشور هشدار داده می شد که بدون همکاری حلقه هایی از درون نهادهای امنیتی راه اندازی حملات دقیق تروریستی امکان ندارد.

هرچند که بارها از وجود ستون پنجم در نظام توسط مقام های ارشد امنیتی سخن هایی شده است اما تاکنون کدام اقدام عملی برای افشا و مجازات آنان صورت نگرفته است.