-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۸, پنجشنبه


نیوزانترنیشنل  به نقل از خواجه آصف وزیرخارجه پاکستان می گوید که پاکستان بدون کمک های امریکا زنده خواهد ماند. وی که در محضر مجلس اعیان دراسلام آباد سخن می گفت اظهار داشت که پاکستان درتلاش حفظ موازنه در روابط با امریکا است وکشورش بدون گرفتن امداد از امریکا باقی خواهد ماند اما هرگز روی منافع ملی خود با امریکا معامله نمی کند.
خواجه آصف گفت که بعد از لفاظی های شدیدالحن ترمپ روابط بین پاکستان وامریکا روال طبیعی ندارد.
وی همچنان گفت که پاکستان بیش ازین قادر به میزبانی میلیون ها پناهنده افغان نیست.
اوخاطرنشان کرد: ما باید علیه کسانی که ما را به همدستی با تروریزم متهم می کنند دست به مقابله بزنیم.
رئیس واعضای مجلس سنای پاکستان از موضع قاطع وزیرخارجه در واکنش به بیانیه اخیر ترمپ ستایش کرد.