-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۳, چهارشنبه

حکومت ایران سپاه فاطمیون را به جان معترضان انداخته است

سایت پرازدحام «بالاترین» چنین نوشته است:
از خمینی شهر- اخوندهای مزدور مردم ایران را تروریست مینامند ولی امشب مزدورهای خارجی افغانی استفاده کردن
بیش از 1000 نفر مزدور افغانی از سپاه فاطمیون افغانی در شهر هست. بپا خیزید تا ایرانی بودن خود و غیرت ایرانی را نشون بدیم زنده با ایران
پیام یک هموطن از خمینی شهر
 
اشاره: اگر این خبردرست از آب درآید، روحیه مردم ایران را نسبت به مهاجران افغان درجهت منفی دگرگون خواهد کرد و این می تواند درآینده خیلی خطرناک هم باشد.