-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۶, شنبه

انجنیرداوودِ قندهار چه کسی خواهد بود؟

نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله مثل دیگر واکنش گران رسمی گفت: "با جنرال رازق در مورد اظهارات اخیرش در چوکات قانون برخورد صورت خواهد گرفت." اما معلوم نیست که «قانون» مورد نظر ارگ چقدر قانونمند است و چطور می توانند با جنرال رازق مقابله کنند. به جای اعتراف به اشتباه، لجاجت گری را در سرلوحۀ امور یومیۀ خویش قرار داده اند. برخی گزارش های هنوز دقیق نشده وجود دارند که ارگ شب و روز در تلاش یافتن یک راه حل نظامی در برابر عطا نور است. هرنتیجه ای که از برخورد با بلخ فراچنگ آید در مورد قندهار نیز مرعی الاجرا خواهد بود. خطر بالفعل یک توطئه همچنان وجود دارد؛ دلیلش این است که اداره غنی- عبدالله عملن کنترول سلب اعتبار شده و کنترول بر محور های کلیدی را از دست داده اند. ظاهراً بحث ها درمورد این که کدام بخش های اردو و امنیت ملی در بلخ به کار گرفته شوند به هیچ نتیجه ای نرسیده است. شماری از آگاهان درتماس های شخصی به گزارشنامه افغانستان گفته اند که مراجع خارجی درکابل سرگرم ارزیابی اقدامات و پیشنهادات ارگ اند.