-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۹, دوشنبه

فرمایش پاکستان به ارگ بعد از زدن کابل

به گزارش روزنامه تریبیون بعد از حمله مهیب و پرتلفات در کابل از سوی طالبان، پاکستان از حکومت کابل خواسته است که یک برنامه جامع صلح با اعتبار را به هدف پایان دادن به بی ثباتی دایمی در افغانستان آماده کند. پاکستان گفته است که امید وار است رهبران افغانستان در کنفرانس مهم منطقه ای که ماه آینده در کابل برگزار می شود برنامه جامع صلح را به شرکت کننده گان ارایه دهد.