-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

نامۀ تأسف بار جنرال عتیق الله «بریالی» به داوود نام

مهم ترین شوک این هفته، نامه نگاری مؤدبانۀ عتیق الله «بریالی» به داوود نام، والی نام نهاد بلخ است. بنده هرچه مغزم را به کار انداختم از فوائد احتمالی ومتوقعۀ این نامه نگاری چیزی دستگیرم نشد. با احتیاط توانم گفت که لحن نامه این قدر انتباه می دهد که نامه نویس علی الظاهر نامبرده را کم وبیش جدی گرفته و حتی امیدوار است که وی را از سرمرکب خوش خیالی غیرقابل توضیح پائین کند. اما این کمینه بدین باور است که داوود نام از همان لون پدیده ای است که برفرض اگر خدا را در بالای سر ایمان آورده نتواند، دستی را که او را از بیغوله برون آورده و بر الاغ یک بازی فراز کشیده، دست خدا می داند. او به شکل دردناکی عسرت کشیده و دربیست سال اخیر به زباله دانی پرتاب شده و خوی وشمایل مواد زباله را به خود گرفته است. 
برخی ها دکترغنی را «هرچه گویی» کرده و درردیف آدم های مبتلا به خلل دماغ حساب می کنند؛ اما این گمانه غلط است. دکترغنی اگر به خاطر کارهایش حایز هیچ جایزه ای نشود، به خاطر خوشحال نگهداشتن دکترعبدالله و کشف و راه اندازی این داوود نام باید نامش به آب طلا در تاریخ «گذشته گرایان» غیرقابل اصلاح ثبت شود.