-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۳۰, شنبه

تاریخ زده گی کمتر از خدا زنده گی نیست

اگر سرنوشت مقاومت تاریخی عطا نور به هر جهتی کشانیده شود، خصوصن اگر به جنگ برای تأمین عدالت بیانجامد؛ و یا کار به برقراری یک صلح مسلح ختم شود، در هر حالتش، سرنوشت عبدالله و زیرمجموعه هایش برای همیشه با ادبیات لعنت و نفرت مزین خواهد بود. اشتباه سیاسی لگد بسیار کشنده دارد. معاش ناجی این ها نخواهد بود.