-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۶, شنبه

اشتباه ترمیم ناپذیر جنرال جرئت دربرابر جبهه ضد طالب- داعش

دگرجنرال دین محمد جرئت معاون تشریفاتی شورای امنیت ملی در سفر به مشرقی حرفی به میان آورد که اعتبار و جایگاه خود در جبهه ضد طالبان را مانند امرالله صالح و عبدالله تقریباً به صفر ضرب زد. او به طور کنایه آمیز به آدرس عطا محمد نور، جنرال دوستم، حاجی ظاهر و فرمانده حضرت علی افاده داد که آن ها مردم را به گرو گرفته اند
جنرال صاحب جرئت از نظر خودش «سیاست!» بازی می کند واین نباید به معنای موضع گیری علیه اصل عدالت باشد.خوشحال ساختن مجازی حنیف اتمر شاید یک اندازه پول وپیسه به بار بیاورد، اما وی دربرابر تصاحب یک بزغاله درواقع گاو فربه و پروار را از دست داد وحتی اگر کار به جاهای حساس کشانیده شود، پنجشیر برای ایشان درآینده جای امنی نخواهد بود.
زمانی اعضای جزیره کوچک قدرت از غنی سوال کرده بودند چه شد که جنرال جرئت را درآغوش گرفتی؟ غنی جوابی داده بود که قلم من از بیانش پرهیز می کند!
جنرال صاحب جرئت از زمان جدا شدن از شورای نظار و جبهه ضد طالب وداعش، درمقام های پولساز اما فرمایشی دولتی دم و دستگاهی به خود دست و پا کرده اما تمام پل های علایق قومی و مردمی را درعقب خود انفجار داده است؛ دقیقاً روی پل پای امرالله صالح و دکترعبدالله پا گذاشته و راه خود را از سنت مقاومت برای عدالت جدا کرده است. زوال عبدالله سایه سنگین تر خود را بالای جنرال جرئت پهن کرده است. کسی که درمیان مردم خودش منفرد شود، درهیچ جای دیگری پایش به زمین بند نخواهد بود.