-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۵, جمعه

انتحاری مگر از مدرسه ملاتره خیل ( ازنزدیک ترین خانه امن) نیامده بود؟

درفاجعه انتحاری در سه راهی بنایی مکررویان، همه چیز اظهرمن الشمس است. علت رویداد، تصادم از قبل (وجود داشته) بین دسته جات بازار سیاه و مافیای مواد مخدر دولتی وغیردولتی است که سرانجام از حالت مخفی به دور علنی گذر کرد. رویداد های مشابه آن نیز در دیگر مناطق مناطق وولایات ممکن است همه روزه تحت نام جنگ علیه طالبان یا مخالفین تکرار می شود.
خطر تنش وانتقام گیری در پایتخت به خاطری جدی است که شبکه ها نزدیک یکدیگر اند و تلفات زیاد به بار می آورد.  ملاتره خیل یکی از طرف های این ماجرا است. این تره خیل هم تحت پوشش شورای امنیت ملی است. ادارات امنیت ملی نیز از تمام ماجرا مطلع می باشند مگر صلاحیت یا دستور مهار یا سرکوب شبکه ها را از بالا مقام ها دریافت نمی کنند.
همان کسانی که به آسانی نوشیدن یک گیلاس آب، انتحاری های حاضر وآماده، ریزرف شده و مصرف پرداخته شده را بر مراسم جنازه یا سه راهی دهمزنگ یا محفل پاسداشت از عطا نور درکابل هدایت می کنند، در سوی دیگر مصروفیت های شان، مدیریت کشتار سه راهی بنایی را هم دراختیار دارند. ورنه، یک انتحاری کجا می تواند همزمان با درگیری بین چند دکاندار و پلیس، علی الحساب از پاکستان حرکت کرده و خودش را سر موقع یعنی لحظه های تجمع پلیس درساحه برساند. اگر به درستی تحقیق شود، آدرس اصلی مهمانسرای تروریست ها در شیرپور یا وزیراکبر خان است.