-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۹, جمعه

جالب ترین نکتۀ این هفته

كال بك سفارت امريكا!

هرگاه در أفغانستان كدام وزير صاحب گوشى تليفون خود را جواب نداد، نگرفت و يا تير خود را آورد، برايش يك مسيج كوتاه با متن زير روان كنيد!

‏" ! Call me back, US Embassy Kabul”

البته ٣٠ تا ٤٥ ثانيه هم براى بيچاره وقت بدهيد چون كه مي تواند يا در جلسه هفته وار كابينه باشد و يا هم در تشناب مردانه!

من وسط سالهاى ٢٠١٣ تا ٢٠١٦ به مدت ٣ سال تجربه كردم و هميشه بيچاره ها زير ٤٥ ثانيه از تشناب زنگ مي زدند و مي گفتند يقين صاحب كدام كار و يا خدمتى باشد؟

آرش يقين