-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۴, چهارشنبه

افسری که درهلمند جنگیده بود خودش را حلق آویز کرد


جنگ یک پدیده شوم است که نحوست خود را بدون تعصب به هرکسی که پیش بیاید تقدیم می کند.

به گزارش روزنامه انگلیسی The Sun جسد بریدمن انگلیسی ناتان هانت، 39 ساله که در هلمند و باری درکنار شهزاده هری در هلمند افغانستان جنگیده بود، به تاریخ ۲ جنوری در خانه اش کشف شد.  وی پدر یک فرزند بود و منابع بیمارستانی تشخیص داده بودند که دراثر فشار روانی جنگ در افغانستان دیوانه شده بود.

شهزاده هری که زمانی صرفا برای حضور رسانه ای درافکار عمومی چند روزی در پناه یک کندک محافظ ظاهرا درافغانستان جنگیده بود اکنون به خاطر مرگ این همسنگرش پیام تسلیت داده است. خانواده ناتان هانت ابراز امیدواری کرده اند که مرگ پسرشان سبب شود تا بیماری ننگین شوک جنگی شایع در میان نظامیان شامل درخط اول جنگ از بین برده شود. ماریا، یکی دیگر از اعضای خانواده ناتان می گوید که وی هیچ گاه در باره وقایع افغانستان گپ نمی زد و من فکر می کنم که سعی می کرد از ما مواظبت می کند.