-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۰, چهارشنبه

قطعات داعش دولتی به سوی بلخ

برای حکومت بلخ یگانه راه حل، مقاومت همه جانبه وبرای ارگ تطبیق توافق نامه رسمی ایجاد حکومت وحدت ملی است.دکترغنی به همکاری مستقیم دکترعبدالله و بخشی از اردو که آماده راه اندازی یک جنگ داخلی و تجزیۀ ارگان های امنیتی اند، آماده می شود تا خونبار ترین جنگ داخلی را از بلخ آغاز کند. این آخرین قمار غنی- عبدالله برای حفظ اعتبار از دست رفته است. اما برای بورد توطئه بی تردید بسیاری از جنبه های جنگ داخلی قابل پیش بینی نیست. در زمان دکترنجیب هم بخشی از اردو در بلخ و فاریاب و بغلان آماده جنگ و درهم کوبی جنرال دوستم بودند؛ اما با شروع حرکت براندازی همه قطعات متلاشی و متواری شدند. این بار به دلیل حمایت نیروهای آلمانی و عملیات هوایی احتمالی امریکا به هدف کوبیدن مواضع «شورای نجات» اوضاع ظاهراً بر وفق مراد غنی- عبدالله ارزیابی شده است. 
انتقال مقر ولایت به قول اردوی شاهین، اقدامی اضطراری به هدف ایجاد یک اداره پادگانی در بلخ است. اگر پیش بینی برین باشد که تمامی دسته های مسلح شده حزب اسلامی، مفرزه های داعش، قطعات خاص قومی ملحق شده به قول اردوی شاهین، دراطراف مرکز جدید یک نبرد قانونی در دیار بلخ به نفع عبدالله- غنی شکل می گیرد؛ یک محاسبه احمقانه است. 
حتی اگر دستگاه های کشف و ردیابی هوایی از قرارگاه های جنگی جنبش و جمیعت دربلخ، فاریاب، بغلان، تخار، پروان وکاپیسا به کار گرفته شود، هیچ معضلی را به سود قوای خارجی و تیم دو سره «شاه شجاعی» فیصله داده نمی تواند. برای رهبری مقاومت درشمال، تنها راه ممکن، ایستاده گی با تمام توان به خاطر نجات سرنوشت است. یگانه راه منطقی برای ارگ این است که فقط و فقط به فقرات مندرج در توافق نامه ایجاد حکومت وحدت ملی عمل کند.