-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۲, جمعه

سخن کودکانه جنرال پاکستانی: ما تروریزم را نابود کردیم، شما هم اقدام مشابه کنید!

تلویزیون جئو پاکستان به نقل از آصف غفور مدیر روابط عمومی خدمات داخلی پاکستان خبر داد که پاکستان صلح وثبات را درقلمرو خودش برقرار کرده و حالا نوبت افغانستان است که به چنین اقدامی دست بزند. غفور خان فرموده است که نبرد با تروریزم کار دشواری بود با این حال ما قادر به ایجاد ثبات در مناطق خود ما شدیم و حالا نوبت افغانستان است. 
وی گفته است که طالبان در هفت منطقه پاکستان فعال بودند مگر طالبان پاکستانی پذیرفته اند که در جهت از بین بردن تروریزم کار کنند. 
درعین حال، به گزارش روزنامه سیتی تودی، کنیت جوستر سفیر جدید امریکا در دهلی به روز پنجشنبه اظهار داشت که پاکستان در نابودی پایگاه های تروریستی درخاک خودش اقدامات کافی انجام نداده است. وی گفته است که من فکر نمی کنم که شهروندان افغانستان و پاکستان درفضای امن به سر ببرند اگر پاکستان درین زمینه نقش مثبتی را برعهده نگیرد.