-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۴, یکشنبه

یک مذاکره جعلی با طالبان دراستانبول جریان دارد

شاخه اصلی تروریست های طالب مستقر درپاکستان گفت که نماینده ملاهیبت الله درمذاکرات حضور ندارد.منبع اطلاع رسانی پاکستان تودی به نقل از خبرگزاری پژواک نوشته است که به روز شنبه یک مذاکره چهار جانبه به هدف یافتن راه حل سیاسی به معضل جنگ درافغانستان در شهر استانبول ترکیه شروع شده و تا فردا نیز ادامه خواهد داشت. 

درخبرآمده است که گفت وگو های صلح به همکاری حکومت ترکیه راه اندازی شده است.

اعضای دفترسیاسی طالبان درقطر، جناح طالبان ملارسول، حزب اسلامی گلبدین و دولت کابل درین مذاکرات حضور یافته اند.
معلوم نیست که جناح گلبدین که هیچ طرفی درجنگ حساب نمی شود، از سوی چه منبعی شامل این مذاکرات نام نهاد شده است.

رحمت الله وردک به نماینده گی از طالبان، حاجی دوا جان احمدزی وهمایون جریر از حزب اسلامی و دکتربصیر فرستاده شورای عالی صلح به رهبری کریم خلیلی درین گفت وگو شرکت دارند. گروه ملارسول یک جریان ساخته شده از سوی امنیت ملی است که به شکل مفرزه های مخالفین ابراز موجودیت کرده و تیم ارگ از آن دربازی دروغین صلح استفاده رسانه ای می کند.

منبع گفته است که گفت وگو های مشابه درسال گذشته نیز در ترکیه انجام گرفته مگر رسانه ها در باره آن خاموش و ساکت مانده بودند.
محمدنادر افغان از حزب اسلامی درصحبت با پژواک، برگزاری این مذاکرات را در ترکیه تایید کرده اما گفته است که دواجان احمدزی و همایون جریر به نماینده گی از حزب اسلامی درین مذاکرات حضور نیافته اند. درهمین حال جریر مشاور دکترغنی است و هردوی آن ها احتمالن به گونه شخصی به مجلس دعوت شده اند. طالبان برگزاری مذاکرات را تایید کرده اما گفته اند که هیچ کسی به نماینده گی از ملاهیبت الله در مذاکرات استانبول حضور ندارد. 
درهمین حال رحمت الله وردک از اعضای طالبان در مذاکرات شرکت کرده است. رحمت الله وردک سابق کارمند د افغانستان بانک در رژیم طالبان در اداره اپراتیفی امنیت وظیفه داشته است. وردک از چند سال به این سو در دوبی به تجارت عسل مشغول بوده است.