-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۵, دوشنبه

جنرال مشرف: اشرف غنی آخرین امید برای صلح درافغانستان

پرویز مشرف از دیدگاه احمدشاه مسعود
جنرال مشرف از آشی که برای ما پخته بود می گوید:
این دفعه چی میخواهند؟
ما در کجای این معادله ی چند مجهوله قرار داریم؟

نویسنده: احمدولی «مسعود»عاجل به آمر صاحب شهید زنگ زدم و از کودتای نظامیان در پاکستان خبر دادم و گفتم، کسی بنام جنرال مُشرِف Mushrif قدرت را در دست گرفته است. گفت، کی؟ گفتم جنرال پرویز مُشرِف، گفت مُشرِف نیست، اسمش مشرف است و از دشمن ترین دشمنان افغانستان در میان افسران کلان پاکستان می باشد.

از آن زمان، نزدیک به یک ونیم دهه میگذرد، تا اعترافات وحشتناک و تاریخی این جنرال همه کاره ی پاکستان که به صراحت می گوید: "بخاطر منافع ملی پاکستان و در جهت اهداف استراتیژیک مان، از طریق کانال های نادرست، دهشت افگنی، طالبان، تروریزم و افراطی گرایی در افغانستان مداخله نمودیم" اعترافاتی که ضمن اثبات عمق دشمن شناسی، درست اندیشی و حقانیت موضع مسعود شهید و فصل مقاومت، پرده از روی بسیاری از حقایق و ناگفته های تاریخی برمی دارد که سرنوشت کشور ما را طى چند دهه، تا امروز با خون و آتش رقم زد، به پرسش های تاریخی، پاسخ های تاریخی ارایه می کند و شک و شبهات را یکسره دور می سازد اینکه: چرا دولت های پاکستان هرگز طرفدار یک افغانستان مستقل و نیرومند نبوده اند و با یک خصومت تاریخی در یک بازی نهایت کثیف در افغانستان تخم نا امنی را کاشتند و مردمان مسلمان و همسایه ی افغانستان و پاکستان را با هم دشمن ساختند.
هرچند جنرال مشرف تلاش دارد تا با عنوان کردن دورهء زمامداری حامد کرزی و بحث نفوذ غیر پشتون ها در دولت، دشمن تراشی نماید و اظهارات خود را توجیه کند، اما همه میدانیم که این ادعا، آنهم با مثال زدن دورهء آقاى کرزی، ادعای پوچی بیش نیست و عمق مسئله جای دیگریست.
اعترافات جنرال پرقدرت پاکستان که طی چند دهه چرخه ی اردو و سیاست را همزمان در دست داشت و همواره درگیر رسیدن به اهداف استراتیژیک منطقه ی می باشد، در این مقطع حساس با هشدار بی سابقه ی بیم و امید عنوانی رئیس جمهوری با عبارت (دکتر اشرف غنی آخرین امید برای صلح) را نمیدانم به نجات افغانستان تعبیر نمایم یا نجات پاکستان، زیرا نجات هر دو در این بازی هـاى خطرناك منطقه ی و فرامنطقه ی، منطق پیدا نمی کند.
آیا جنرال، زنگ خطر دیگری را به صدا در آورده است که زمانی فقط شهید مسعود آنرا حياتى گرفته بود؟ زنگی که با داستان غم انگیز یک فصل کلان تاریخ ما، کاملا مطابقت پیدا کرد.
اگر موضوع صلح با پاکستان واقعيت دارد، قطعآ باید از آن استقبال کرد. از رئیس تا رهبر، مجاهد، روشنفکر، عالم دين و بزرگ قوم با تفاهم هم، با عقلانیت، با نقشه ی مدون، همهء نگرانی های مشروع و غیر مشروع هر دو کشور را بالای میز گذاشت تا به راه حل پايدار رسید. اما قطعآ باید محتاط بود، با درس هایی از گذشته و در روشنی کامل به آن پرداخت. نباید بار دیگر مردم ما قربانی تیاتر جنگی جنرالان و سناریوی قومی سرداران گردند، از خوش خیالی، آجندا های شخصی و مفکوره ی قومی به دور باشیم. نشود داستان صلح امروز، آغاز نمایشنامهء سناریویی باشد که 20 سال قبل، پس از مجلس فرماندهان جهـادى در شاه سلیم از طرف جنرال اسلم بیگ و جنرال حمید گل به احمدشاه مسعود پیشنهاد شده بود که از طرف مسعود رد گردید.
از همین حالا سرنوشت خود را در یک دیالوگ مستمر بین الافغانی بسنجیم تا دراین بازی دامنه دار پیشرو که پایانش معلوم نیست، بازهم کالای سوخت نباشیم یا دهلیز انتقال و یا هم میدان صف آرایی ها و رقابت ها . باید مطمین شویم که در کجای این معادلات چند مجهوله قرار داريم و در مقابل پیشکش کالای استراتیژیک ما چه تضمینی برای کشور و مردم خود می گیریم. 
روشن است که تعدد مراکز ضعیف قدرت در داخل و خارج حکومت وحدت ملی، در مقابل این همه بازیگران بزرگ جهانی، چانس موفقیت افغانستان را بخصوص در مقایسه با همسایگان ما به شدت پائین می آورد. اما کمترین انتظاری را که باید داشت، اینست تا دوباره در جنگ برای دیگران، میان خود نجنگیم، که این بار سوال هستی همه ی مان در میان است. وقت زیادی نداریم، قبل از اینکه طوفان به پا خیزد و نتوانیم در گرداب غبار، یکدیگر را ببینیم، زودتر خود را سامان دهیم که سفر طولانی در پیش است و در اين ميان، جنرال بار دیگر برای طعمه ی بسیار بزرگ، بزرگتر از همهء زمان ها دهان باز کرده است كه معلوم نيست، اينبار از كدام آدرس؟ با یک چشم انداز در گرداب این همه توطهء ها، بازى هـا، سناریو سازى هـا و نمایشنامه هـا، می شود نقش تاریخی احمدشاه مسعود شهید رهبر مقاومت ملی را در حفظ استقلال افغانستان كه به جان خريد سلام كرد