-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۱, چهارشنبه

زمینه سازی برای لشکرکشی های دو باره امریکا و اروپا به افغانستان


بی بی سی به نام تحقیق و یافته های جدید، گزارش مشکوکی را انتشار داد که گویا طالبان که امریکا میلیارد های دالر را به خاطر شکستن شان مصرف کرده اکنون به طور عنلی در ۷۰ درصد از خاک افغانستان فعال هستند.

بی بی سی مدعی شده که ماه‌ها تحقیق در سراسر افغانستان نشان می‌دهد که پس از خروج نیروهای رزمی خارجی در سال ۲۰۱۴ مناطق بیشتری در معرض تهدید و یا در کنترل طالبان قرار گرفته است. پیامی که این گزارش به مغز هر خواننده تلقین می کند این است: نیاز است تا ارتش های اروپا و امریکا دو باره به سوی افغانستان گسیل شوند تا جلو پیروزی طالبان را بگیرند! بی بی سی از ۱۳۰ هزار سرباز ناتو و امریکا که تا سال ۲۰۱۴ درمناطق کلیدی افغانستان مستقر شده بودند چیزی نمی گوید. ازین هم تیر خود را آورده که آن نیروهای ظرف ۱۴ سال بالاخره با کدام اشباح جنگیدند یا فقط مشغول کارهای دیگری بودند؟
بی بی سی هرگز نمی گوید که لشکرکشی های تازه علیه کدام نیروها خواهد بود و آیا ایجاد پشت گرمی برای یک  نیروی مسلح جدید است که طالبان وفادار به روسیه و پاکستان را عقب بزند و آسیای میانه را در تیر رس قرار دهد.