-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۶, شنبه

منبع داخلی ایران: اين تازه اولش است


نامه‌نیوز: يک استاد جامعه‌ شناسي می‌گوید: نارضایتی‌های عمومی اکنون دارد اوج می‌گیرد و به نظر من تازه اولش است.

ابراهیم فیاض گفت: در وضعیتی قرار داریم که هم حوزه ناراضی است و هم دانشگاه. همه ناراحت هستند و هیچ کس ساختار را قبول ندارد. این سیستم اقتصادی که وجود دارد، جامعه را بحران‌زده و ساختار را ظالمانه‌ تر کرده است.

وی گفت: نسل جوان تحصیلکرده باید جای این پیرهای محافظه‌کار را بگیرد. به چرخش نسلی نیاز داریم. به جوانان تحصیلکرده مصمم که به فکر ارتقای جامعه باشند. خوشبختانه ظرفیت بسیاری نیز از این نظر وجود دارد. جامعه پر است از جوانانی که می خواهند به جامعه و کشورشان خدمت کنند. متاسفانه اجازه نمی دهند که این جوانان بالا بیایند و در اداره کشور مشارکت داشته باشند. وی افزود: نارضایتی‌های عمومی اکنون دارد اوج می‌گیرد و به نظر من تازه اولش است. هیچ مشکلی حل نمی شود مگر اینکه این شرایط را تغییر دهیم.