-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۹, دوشنبه

ماهیت جنگ چطور تغییر کرده است؟

از استانکزی تا مرتضوی مدعی اند که "ماهیت جنگ تغییر کرده است".
 
اما کلیه مظاهرعملیاتی این جنگ ( انجام عملیات انتحاری درشهرها، ولایات، تاسیسات و نواحی مزدحم) مثل سابق است. طالب از هفده سال است که همین گونه عمل کرده است.
پس چه تغییری آمده است؟
این جاست که راز شوم کم کم خودش را نشان می دهد. تغییر اولی در جا عوض کردن طالبان دیده می شود. رهبران مرکزی طالبان در پاکستان عقبه حمایتی نیرومندی از سوی روسیه و ایران دریافت کرده اند. طالبان مستقر در مهمانسرای امریکایی ها درقطر ارتباط شان با بدنه جنگجویان قطع است و از آن کار گرفته نمی شود.
 
اما اصل «تغییر» در ماموریت ارگ کابل پدیده آمده است و این تغییر، دور دادن لوله تفنگ از خط پیشانی تروریست ها به سوی نیروهای ضد تروریست در داخل حکومت و جامعه افغانستان است.
یگانه تغییر، رویکرد به سوی یک جریان جدید به نام داعش است. که «ابعاد جنگ را گسترده ساخته است.» بنا برین ماهیت جنگ می تواند با سقوط اداره کابل به شکل دیگری «تغییر» کند. امریکا دردفاع از امری غیر مشروع، تا چه زمانی با یک جریان تاریخی عادلانه خواهد جنگید. آیا این حالت یاد آور در آغوش گرفتن ویتنام جنوبی درسال های شصت نیست؟