-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۳, شنبه

ادبیات ساخته گی ترمپ دربرابر پاکستان

رحمت الله بیژن پور آگاه مسایل سیاسی در برنامه «حاشیه خبر» گفت: آقای ترامپ هرازگاهی سعی می کند کار عجیبی انجام دهد که شوکی برای دیگران باشد و به یک نحوی توجه خلق کند. 

وی، در خصوص روابط واقعی پاکستان و آمریکا می گوید: من روابط امروز آمریکا و پاکستان را هنوز روابطی عادی و صمیمانه می بینم. ادبیات ترامپ ادبیاتی ساختگی است. چرا که ترامپ هرازگاهی اعلام می کند که ما پاکستان را تحت فشار قرار خواهیم داد، با ما صادق نیست، راست نمی گوید اما ما هچگونه منش کارکردی و راهبردی در این مساله نمی بینیم که تاثیرش را احساس کنیم. 

بیژن پور، معتقداست کمک های میلیاردی از گذشته ها به پاکستان می شده و همچنان ادامه خواهد داشت و افزود: شش و نیم میلیارد دالر از گذشته ها از جانب آمریکا به پاکستان کمک های بلاعوض داده می شد. هنوز هم قابل اجرا است. کدام مساله باعث شده است که آمریکایی ها به یکبارگی سیاست خود را در قبال پاکستان تعویض کنند؟ آمریکا در منطقه مسلط است و به راحتی هم می تواند سیاست های پاکستان را درباره افغانستان تعدیل کند. اگر بحث این است که موجودیت آمریکا در افغانستان تحت الشعاع یک سلسله کارهایی است که پاکستان انجام می دهد اشتباه است. در کدام میز این سازمان ملل در کدام نشست شورای امنیت، در کدام سازمان محلی و کنفرانس های بین المللی در رابطه با پاکستان یک سلسله شرایط لحاظ شده است که پاکستان متوجه آنها باشد.